ต้องเก็บเงินต่อเดือนเท่าไหร่จะพอใช้ในอนาคต เป็นเรื่องที่คำนวณยาก ก็เลยเขียนโปรแกรมมาให้ ไปลองเล่นดูได้ https://minfinance.github.io/calc/

คำนวณเงินเก็บ
minfinance.github.io

ข้อมูลที่ต้องใส่

  • อายุปัจจุบัน — ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว
  • ทำงานจนถึงอายุ — กะจะทำงานไปจนถึงอายุเท่าไหร่ ยิ่งอยากเลิกทำงานเร็วก็ต้องเก็บเงินมากหน่อย
  • ใช้เงินจนถึงอายุ — อันนี้ตรงๆก็คือ กะจะตายเมื่อไหร่ ไม่ต้องใช้เงินแล้ว
  • เงินเก็บปัจจุบัน — ตอนนี้มีเงินเก็บอยู่เดิมเท่าไหร่ ถ้าไม่มีก็เป็น 0
  • ผลตอบแทนลงทุนเงินเก็บ — ทุกปีก็ควรจะเอาเงินเก็บไปลงทุนให้ได้กำไร คิดว่าจะได้ผลกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ก็ใส่ไปตรงนี้
  • ใช้เงินต่อเดือน — ใส่เงินที่จะใช้ต่อเดือนเป็นมูลค่าปัจจุบัน ไม่ต้องคิด future value เพราะจะคำนวณให้ในโปรแกรม

สิ่งที่ได้

โปรแกรมจะบอกว่า ต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ ถึงจะได้ตามเป้าหมาย พร้อมกับแสดงรายละเอียดให้

ส่วนของเงินเก็บ ก็จะเป็นการเอาเงินที่เก็บที่ได้มาต้นปี มาลงทุนตามจำนวน % ที่ใส่เข้าไป รวมกับเงินที่ใส่เข้าไปเพิ่มในปีนั้น ทบมาเรื่อยๆ

ส่วนถัดมาก็จะแยกออกมาว่า หลังจากเลิกทำงานแล้ว จะใช้เงินปีละเท่าไหร่ รวมถึงคำนวณค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อให้ด้วย

ข้อสังเกต

  • ในระยะยาวแล้ว กำไรจากการลงทุนมีผลสูงมาก เช่น ลงทุนได้ 5% เก็บแค่ 80,000 บาทต่อเดือน แต่ถ้าไม่ลงทุนเลยได้ 0% จะต้องเก็บมากถึง 120,000
  • จำนวนเงินเก็บตั้งต้น มีผลน้อยกับเงินที่ต้องเก็บต่อเดือนระยะยาว

ขอขอบคุณ Thai Pangsakulyanont และ Code Club สำหรับคำแนะนำเรื่อง React และ SemanticUI สำหรับเขียนแอพนี้ครับ