มีแค่นี้

  1. คนเรามีการมีงานทำ ไม่ได้ว่างมาจัดการเงินตลอดเวลา
  2. จากข้อ (1) เอาแค่จัดการเงินให้ฉลาด ไม่จำเป็นต้องได้ผลตอบแทนสูงสุด
  3. เก็บเอาเวลาที่เหลือ ออกไปใช้เงินบ้าง
  4. บทความเขียนสั้นๆ คนอ่านก็คงขี้เกียจอ่านเหมือนกัน