สำหรับคนที่ติดใจเขียนโปรแกรมแบบ notebook ผ่าน jupyter ตอนนี้มีโปรเจคที่ค่อนข้างใหม่ชื่อ Apache Zeppelin เหมาะมากสำหรับสาย data ที่ใช้ Apache Sparks

ข้อดีหลักๆ

  • Integrate กับ Sparks และ SQL เนียนๆ visualization สวยๆ
  • วาง widget ไว้แนวขวางได้ด้วย ไม่ต้องเป็นแนวนอนอย่างเดียว
  • ปรับแต่ง UI ได้ด้วย Angular

วิธีลง

ลง Sparks ก่อน เวลาลงถ้าไม่ได้ใช้ java8 ตัว brew จะบ่นๆ

brew cask install homebrew/cask-versions/java8
brew install apache-spark

จากนั้นลง Zeppelin ได้เลย ไม่จำเป็นต้องลง scala

brew install apache-zeppelin

ใช้งาน

เรียกใช้ server แบบนี้

zeppelin-daemon.sh start

จากนั้นก็ไปที่ http://localhost:8080 ได้เลย ตัว script จะรันแบบ daemon ไม่จำเป็นต้องเปิด terminal ทิ้งไว้

เปิดตัวอย่าง Basic Features ขึ้นมาแล้วก็เลือก Run All paragraphs

เมื่อรันเสร็จแล้วสามารถไปดู Job ใน Sparks UI ได้ด้วย

Troubleshooting

ถ้าตอนที่รันเจอ error แบบนี้

error: scala.reflect.internal.MissingRequirementError: object scala in compiler mirror not found.

ให้ลบ Java Version อื่นๆ ออกจากเครื่อง เก็น Java8 ที่ลงผ่าน brew ไว้อย่างเดียว